БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Теменужка, Миризлива теменуга

Viola odorata

Снимки на Теменужка (Viola odorata)

Viola odorata Viola odorata Viola odorata Viola odorata Viola odorata Viola odorata Viola odorata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Теменужка, Миризлива теменуга, Любика, Горска теменуга.


Латинско име

Viola odorata L. - чете се "виола одората".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Миризливата теменуга е многогодишно тревисто растение без стъбло, с надземни издънки, високо от 3 до 12 cm. Листата са широко бъбрековидни до яйцевидно бъбрековидни, тъпи или тъпоъгълно заострени, най-широки по средата. Прилистниците широко яйцевидни или широко ланцетни, от 1 до 4 пъти по-дълги, отколкото широки, по ръба с къси, жлезисти реснички или целокрайни. Цветовете с приятна миризма. Цъфти март-април[1].


Местообитание

В просветлените листопадни гори и храсталаци, предимно в доловете и поречията на по-големите реки[2].


Разпространение в България

Расте в цялата страна от морското равнище докъм 1000 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа (без крайните северни райони), Кавказ и Югозападна Азия (Мала Азия и Сирия)[4].


Значение

Декоративно и медоносно растение. Отглежда се в цялата страна. Има селекционирани сортове. В цветовете, листата и корените се съдържа теменугово масло, използвано в парфюмерията. Корените съдържат алкалоида виолин, намиращ приложение в медицината. В 1 г. листа са установени 120 гами каротин и 289-396 мг% витамин С[5].


Теменужката и смирението

Според бележития наш църковен писател между Теменужката и добродетелта смирение има много сходни черти:

"Неслучайно някои наричат смирението теменужката сред добродетелите. И с право! Защото между благоуханната горска теменужка и смирението има доста сходни черти. Теменужката е дребна и обича да се крие под храсти и треви. И смирението е в очите на мнозинството хора дребна добродетел, притуляща се под сянката на стеснителността и срамежливостта. Теменужката обаче, колкото и дребна, колкото и скрита, неволно се издава чрез прекрасния си модър цвят, изпъкващ между пожълтелите и изгнили листа и треви, както и чрез нежното си благоухание, разливащо се в слънчевия пролетен ден. И смиреномъдрието, макар на вид дребно качество, пленява околните с баграта на своята скромна мълчаливост и със своето духовно благоухание, излъчващо се от всяка казана от него добра дума и от всяка негова постъпка[6]."

Същия автор е възпял Теменужката и в стихотворението "Теменужка":

Синьо пламъче в тревата!

Теменужка е това!

Скромно дигнала глава,

пие мълком светлината.

Ний я тъпчем. Тя мълчи

И не спира да ухае.

Да се сърди тя не знае.

С кротки гледа ни очи.

Що се в образа ù крие?

— Нежност! Доброта! Любов!

Тя не цвете е, а зов

като нея да сме ние![7]Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов, Д. 1979. В: Флора на Н. Р. Република България. Том VІІ. София.

[2] Делипавлов, Д. 1979. Пос. източник.

[3] Делипавлов, Д. 1979. Пос. източник.

[4] Делипавлов, Д. 1979. Пос. източник.

[5] Делипавлов, Д. 1979. Пос. източник.

[6] Архимандрит Серафим (Алексиев). 2003. Молитвата на св. Ефрем Сирин в светлината на светоотеческото нравоучение. София.

[7] Архимандрит Серафим - Теменужка.


Viola odorata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net