БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мащерколистно великденче

Veronica serpyllifolia

Снимки на Мащерколистно великденче (Veronica serpyllifolia)

Veronica serpyllifolia Veronica serpyllifolia Veronica serpyllifolia Veronica serpyllifolia Veronica serpyllifolia Veronica serpyllifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Мащерколистно великденче.


Латинско име

Veronica serpyllifolia L. - чете се "вероника серпилифолиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Мащерколистното великденче е многогодишно тревисто растение, високо от 4 cm до 10 cm. Стъблото покрито с прости и жлезисти власинки. Цветовете с бледорозово, светло- или тъмносиньо венче. Стълбчето 3-4 mm дълго. Плодът закръглено- до обратнояйцевиден, гол или по ръба с жлезисти власинки. Цъфти през месеците май - август[1].


Местообитание

Ливади и мочурливи места[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 2500 метра надморска височина[3].


Значение

Растението може да бъде плевел[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Veronica serpyllifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net