БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Крайпоточно великденче

Veronica beccabunga

Снимки на Крайпоточно великденче (Veronica beccabunga)

Veronica beccabunga Veronica beccabunga Veronica beccabunga Veronica beccabunga Veronica beccabunga Veronica beccabunga

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Крайпоточно великденче.


Латинско име

Veronica beccabunga L. - чете се "вероника бекабунга".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Крайпоточното великденче е многогодишно тревисто растение, високо от 20 до 60 cm. Стъблата са полегнали или приповдигащи се. Съцветията са странично разположени на стъблото. Листата са с плоска дръжка, покрита 3-клетъчни жлези. Плодовете са сферични, разпукват се на четири дяла. Цъфти през месеците май - юли[1].


Местообитание

Влажни места и край потоци[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 2100 метра надморска височина[3].


Значение

Хранително и лечебно растение[4].Вижте също

Растения със сини цветове

Дърветата в България

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в БългарияИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Veronica beccabunga in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner