БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Прекрасен лопен

Verbascum speciosum

Снимки на Прекрасен лопен (Verbascum speciosum)

Verbascum speciosum Verbascum speciosum Verbascum speciosum Verbascum speciosum Verbascum speciosum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Прекрасен лопен.


Латинско име

Verbascum speciosum Schrad. - чете се "вербаскум специозум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Двугодишно тревисто растение високо до 2 m. Стъблото облистено до съцветието с вълновидно нагънати листа. Цветовете събрани по 2 или повече. Всички прашници са еднакви, бъбрековидни, прикрепени към дръжките в средата. Най малко долните групи цветове са с прицветник с две странични прицветничета на първия цвят. Цъфти юни - август[1].


Местообитание

Припечени тревисти и каменисти места в низини и планини[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони, до 1800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Югоизточна и Централна Европа, Югозападна Азия[4].


Значение

Прекрасния лопен е растение с високи украсни качества[5].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Стефанова-Гатева, Б. 1995. В: Флора на Република България, том X, София.

[2] Стефанова-Гатева, Б. 1995. пос. съч.

[3] Стефанова-Гатева, Б. 1995. пос. съч.

[4] Стефанова-Гатева, Б. 1995. пос. съч.

[5] К. Методиев, лично наблюдение.


Verbascum speciosum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2020 BGflora.net