БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Плаваща лейка

Salvinia natans

Снимки на Плаваща лейка (Salvinia natans)

Salvinia natans Salvinia natans Salvinia natans Salvinia natans Salvinia natans Salvinia natans Salvinia natans

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Плаваща лейка.


Латинско име

Salvinia natans (L.) Аll. - чете се "салви́ниа на́танс"1. Видовото име natans означава "плаващ"2, от което е изведено българското име.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона.


Описание и разпознаване

Плаващата лейка е едногодишна водна папрат. Стъблото плаващо, дълго до 20 см и дебело до 1 мм, разклонено. Листата разположени по 3 в пръстен, зелени. От тях два яйцевидни до елипсовидни, често в основата леко сърцевидни, плаващи на повърхността на водата. Третият лист потопен във водата, от основата нишковидно разклонен, прилича и изпълнява ролята на корен. Плаващите листа отгоре с бели, а отдолу с кафяви власинки (трихоми). Спорокарпиите по 4-8 в основата на видоизменения в кореноподобни части лист, покрити отвън с доста дълги трихоми. Спороноси август-септември3.


Местообитание

Среща се в блата, застояли и бавно течащи води4.


Разпространение в България

Карта, показваща разпространението на Плаващата лейка по флористични райони (оцветените в сиво)5:

Salvinia natans

Между 0 и 500 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Европа, Азия, Северна Африка, Северна Америка7.


Значение

Продава се като декоративно и аквариумно растение8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Йорданов, Д. (ред.). 1963. Флора на Народна Република България, том І. Изд. на БАН, София.

4 Йорданов, 1963. Пос. източник.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

7 Йорданов, 1963. Пос. източник.

8 К. Методиев.


Salvinia natans in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net