БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Еньовче

Galium verum

Снимки на Еньовче (Galium verum)

Galium verum Galium verum Galium verum Galium verum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Еньовче, Драгайка, Същинско еньовче, Истинско еньовче.


Латинско име

Galium verum L. - чете се "галиум верум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът не е защитен. С цел запазване на популациите при бране не трябва да се изскубват растения с корените и трябва да се оставят най-малко 1/3 от цъфтящите растения.


Описание и разпознаване

Еньовчето е многогодишно тревисто растение с хоризонтално, разклонено коренище и дълги подземни издънки. Стъблата са 30-100 cm високи, изправени, гъсто облистени, в основата цилиндрични, нагоре четириръбести, до върха мъхести от къси къдрави власинки, по-рядко почти голи. Листата са разположени по 8-12 в прешлени, 10-30 mm дълги и 1-2 mm широки, линейни, късо заострени, с 1 тясна изпъкнала от долната страна жилка; ръбовете силно подвити, грапави от 2-3 реда къси зъбчета. Цветовете са много дребни 2,5-3 mm в диаметър, събрани на върха на стъблото и клонките в тясно пирамидално, метличесто съцветие. Чашката липсва. Венчето е жълто, 4-делно с яйцевидни заострени дялове. Плодовете са бъбрековидни, тъмнокафяви, голи орехчета с набръчкана повърхност. Цъфти през месеците май - август[1].Местообитание

Еньовчето расте из ливади, пасища, горски поляни и по сухи тревисти места, край пътища.


Разпространение в България

Разпространено в цялата страна от морското равнище докъм 1700 m надморска височина.


Общо разпространение

Европа и Азия.


Значение

Лечебно и украсно (декоративно) растение.


Употребяема част за лечебни цели (билка)

Стрък от еньовче - Herba Galii veri.


Лечебно действие и приложение

Стръковете от Еньовче имат диуретично, адстрингентно и противовъзпалително действие. Използва се при стомашночревни заболявания, при увеличение на лимфните възли и външно при псориазис[2].


Време и начин на бране на билката

Стръковете от Еньовче се берат през пролетта и лятото (май - юни до август - септември) по време на пълния цъфтеж. Брането се извършва в сухо, по възможност слънчево време, след вдигане на росата. Отрязват се с нож облистените цветоносни стъбла на дължина до 20 cm от върха на растението. Събраната билка се поставя рехаво, без да се притиска, подредена с цветовете в една посока в кошници, касети, кошове и се пренася по възможност бързо до преработвателния пункт. Не бива да се берат както стръкове с недоразвити цветове (цветните пъпки са зелено-жълтеникави),така и прецъфтели (цветовете са сиво зелени), защото нямат характерния интензивно жълт цвят и качеството на дрогата се влошава. Не се допуска брането на нападнати от болести и вредители стръкове[3].


Първична преработка на билката

Събраната билка се почиства от примеси от други растения, прецъфтели, недоразвити и повредени стръкове. Суши се в проветриви помещения или под навес, навързана на китки. Около 30 стръка еньовче се подреждат и подравняват с цветовете в една посока и се завързват не много стегнато в долния край със стъбла от самото растение. Да се избягва връзването с конци, канап и други материали. Китките се сушат най-добре окачени на опънат тел, канап или върху пирони рехаво една до друга. Сушенето на китките върху рамки или постелки се избягва, защото процесът на сушене протича по-бавно, изисква повече труд при обработване, при което много лесно се оронват листата и цветовете. Билката е изсушена, когато стъблата ѝ във вътрешната част на китката при огъване се чупят. При използване на сушилня температурата не трябва да бъде по-висока от 40°С[4].


Химичен състав на билката

Билката от Еньовче съдържа иридоиди (главно гликозида асперулозид), флавоноиди, сапонини, витамин С и др.[5]Източници на информация

[1] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[2] Асенов & кол., 1998, пос. съч.

[3] Асенов & кол., 1998, пос. съч.

[4] Асенов & кол., 1998, пос. съч.

[5] Асенов & кол., 1998, пос. съч.


Galium verum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net