БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Скална къпина

Rubus saxatilis

Снимки на Скална къпина (Rubus saxatilis)

Rubus saxatilis Rubus saxatilis Rubus saxatilis Rubus saxatilis Rubus saxatilis Rubus saxatilis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Скална къпина, Каменче.


Латинско име

Rubus saxatilis L. - чете се "рубус саксатилис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Скалната къпина е многогодишно тревисто растение, високо от 10 до 50 cm. Прилистниците са свободни. Сброният плод е червен. Цъфти през месеците май-август[1].


Местообитание

По скалисти места[2].


Разпространение в България

Разпространение на Скалната къпина по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Rubus saxatilis

Между 1000 и 1900 метра надморска височина[4].


Значение

Витаминозно, лечебно, хранително и медоносно растение[5].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Rubus saxatilis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net