БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Трънка

Prunus spinosa

Снимки на Трънка (Prunus spinosa)

Prunus spinosa Prunus spinosa Prunus spinosa Prunus spinosa Prunus spinosa Prunus spinosa Prunus spinosa Prunus spinosa Prunus spinosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Трънка.


Латинско име

Prunus spinosa L. - чете се "прунус спиноза".

"L." е съкратеното име на учения, описал растението за пръв път за науката. В случая това е шведският ботаник Карл Линей, основателят на съвременната научна класификация на растенията и животните. Името му на латински е Carl Linnaeus - оттам и съкращението L.=Linnaeus. При произнасянето на латинското име на даден вид, името на учения, който го е описал, обикновено не се произнася.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Трънката е листопаден храст достигащ до 3 m височина. Младите клонки са неовласени, ръбести, масленокафяви до червенокафяви, скъсените клонки често са бодливи. Пъпките са яйцевидни до сферични. Листата до 4 cm, тъмнозелени и финноназъбени. Цветовете са дребни, с бели венчелистчета, разположени единично, рядко по 2. Плодовете са сферични, синьочерни с восъчен налеп. Цъфти март-април[1].


Местообитание

В храсталаци, край пътища и ровини, по слогове, в окрайнините на гори, по сухи места в зоната на дъбовите гори[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1200 метра надморска височина[3].


Значение

Плодовете на Трънката се използват за ядене, за приготвяне на вина и др.[4].Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: диво грозде; дива слива; дрислива слива; зепки; пруна; тарълинка; тръника; трънинки; трън; търленки; търлинка; търнинка; синка-трънка; слива трънка; черен трън; черна трънка[5].


Вижте също

Храстите в България

Дърветата в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Цавков Е. & Д. Димова. 2001. Дърветата и храстите на природен парк Витоша, Дирекция на природен парк Витоша, София.

[2] Вълев, Ст. 1973. Флора на Н. Р. България, том V.

[3] Вълев, Ст. 1973. Флора на Н. Р. България, том V.

[4] Вълев, Ст. 1973. Флора на Н. Р. България, том V.

[5] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.Prunus spinosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net