БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Грудест лапад

Rumex tuberosus

Снимки на Грудест лапад (Rumex tuberosus)

Rumex tuberosus Rumex tuberosus Rumex tuberosus Rumex tuberosus Rumex tuberosus Rumex tuberosus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Грудест лапад.


Латинско име

Rumex tuberosus L. - чете се "румекс туберозус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно двудомно тревисто растение високо от 0,40 до 1 m. Корените грудести, вретеновидни или елипсовидни. Листата в основата си стреловидни или копиевидни. Цъфти през месеците май-август[1].


Местообитание

По каменисти и тревисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Североизточна България, Тунджанска хълмиста равнина, Стара Планина, Пирин (южен), Родопи (средни и източни), Тракийска низина и Дунавска равнина[3].


Общо разпространение

Средиземноморието, Югоизточна Европа, Югозападна и Централна Азия и Кавказ[4].


Значение

Хранително растение[5].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Вълев, Ст. 1966. В: Флора на Република България, том ІІІ, София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Rumex tuberosus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net

banner