БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребна кощрява

Setaria pumila

Снимки на Дребна кощрява (Setaria pumila)

Setaria pumila Setaria pumila Setaria pumila Setaria pumila

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дребна кощрява, Сивосинкава кощрява, Сива кощрява.


Латинско име

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. - чете се "сета́риа пу́мила"1. Видовото име pumila означава "дребна"2, откъдето е изведено и българското име. Среща се и под името (синонима) Setaria glauca (L.) Р. В.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дребната кощрява е едногодишно тревисто растение, високо от 10 до 60 cm. Съцветието плътна цилиндрична класовидна метлица. Класчетата в основата обкръжени с дълги власинки или четинки, по-дълги от самите класчета. Плените на брой три. Листата синкавозелени. Стъблото под съцветието почти гладко. Четинките на съцветието остро грапави. Долната плева с 3 жилки, два пъти по-къса от класчето. Втората малко по-дълга от половината на класчето. Третата плева с 5 жилки и дълга колкото класчето. Плевиците напречно набръчкани, при узряване на плода жълтеникави или масленокафяви, а четинките ръждиви. Цъфти юли-септември3.


Местообитание

Среща се по полетата и тревистите места из цялата страна4.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 800 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Субтропичната и умерената зона на двете полукълба6.


Значение

В млада възраст е добър фураж за добитъка. Семената се употребяват за храна на птици и за добиване на спирт7.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Георгиев, Т. 1963. Във: Флора на Народна Република България, том І. Изд. на БАН, София.

4 Георгиев, Т. 1963. Пос. източник.

5 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

6 Георгиев, Т. 1963. Пос. източник.

7 Георгиев, Т. 1963. Пос. източник.

Setaria pumila in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net