БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Истинска гнездовка

Neottia nidus-avis

Снимки на Истинска гнездовка (Neottia nidus-avis)

Neottia nidus-avis Neottia nidus-avis Neottia nidus-avis Neottia nidus-avis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Истинска гнездовка.


Латинско име

Neottia nidus-avis (L.) Rich. - чете се "неотиа нидус-авис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Истинската гнездовка е сапрофитно безхлорофилно бледокафеникаво растение с хоризонтално коренище. Стъблото до 50 см високо, голо, с листни влагалища по него. Съцветието гроздовидно, сравнително гъсто, овално или цилиндрично. Прицветниците ланцетни, дълги колкото цветните дръжки или по-дълги от тях. Цветната дръжка спирално извита. Цветовете кафяви. Устната 5—12 мм дълга, дълбоко двуделна, с разперени длъгнести, тъпи дялове. Цъфти през месеците април-август[1].


Местообитание

В сенчестите иглолистни и широколистни гори[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна; от 0 до 1800 метра надморска височина[3].Източници на информация

[1] Стоянов, Н. 1964. В: Флора на Народна Република България. том ІI, София.

[2] Стоянов, Н. 1964. Пос. източник.

[3] Асьов, Б & А. Петрова., ред. 2012. Конспект на висшата флора на България. БФБ.


Neottia nidus-avis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2018 BGflora.net