БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Недоразвит лимодорум

Limodorum abortivum

Снимки на Недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum)

Limodorum abortivum Limodorum abortivum Limodorum abortivum Limodorum abortivum Limodorum abortivum Limodorum abortivum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българскo име

Недоразвит лимодорум.


Латинско име

Limodorum abortivum (L.) Swartz - чете се "лимодорум абортивум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН - включен е в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Заплаха за съществуването на вида е унищожаването на местообитанията му и късането му за букети.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Височината на растението е от 20-80 см. Листата са недоразвити и не фотосинтезират. Цветовете са виолетови, с шпора, събрани в гроздовидни съцветия. Цъфти април-май[1].


Местообитание

Широколистни гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е във всички фитогеографски райони от 0 до 1000 м. надморска височина[3].


Общо разпространение

Средиземноморието и Средна Европа.


Значение

Декоративно растение.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Limodorum abortivum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net