БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Капков лук

Allium guttatum

Снимки на Капков лук (Allium guttatum )

Allium guttatum Allium guttatum Allium guttatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Капков лук.


Латинско име

Allium guttatum Steven - чете се "алиум гутатум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо до 70 cm. Листата по ръбовете грапави. Цветовете с бели околоцветни листчета, дълги 2,5-3 mm, с зелено или виолетово петно в средата. Цъфти май-август[1].


Местообитание

Сухи и каменисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Стара Планина, Долината на Струма, Тунджанска хълмиста равнина, Странджа, Рила, Родопи, Тракийска низина, Североизточна България и Долината на Места; от 0 до 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Капковият лук е декоративно, лечебно, хранително и медоносно растение[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Allium guttatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net