БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пиренейски здравец

Geranium pyrenaicum

Снимки на Пиренейски здравец (Geranium pyrenaicum)

Geranium pyrenaicum Geranium pyrenaicum Geranium pyrenaicum Geranium pyrenaicum Geranium pyrenaicum Geranium pyrenaicum Geranium pyrenaicum Geranium pyrenaicum Geranium pyrenaicum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пиренейски здравец.


Латинско име

Geranium pyrenaicum Burm. f. - чете се "гера́ниум пирена́икум".[1]


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Пиренейски здравец е многогодишно тревисто растение покрито с прости и жлезисти власинки. Венчелистчетата на върха вдлъбнати, нокътят им в основата с реснички. Плодните дялове гладки, покрити с власинки. Цъфти май-август.[2]


Местообитание

Влажни, тревисти и храсталачни места.[3]


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 2000 метра надморска височина.[4]Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.


Geranium pyrenaicum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net