БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Блестящият здравец

Geranium lucidum

Снимки на Блестящият здравец (Geranium lucidum)

Geranium lucidum Geranium lucidum Geranium lucidum Geranium lucidum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Блестящият здравец.


Латинско име

Geranium lucidum L. - чете се "гераниум луцидум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Блестящият здравец е едногодишно тревисто растение, достигащо височина от 10 до 45 cm. Чашелистчетата на цветове са напречно набръчкани. Листата са лъскави. Цъфти през месеците април - август[1].


Местообитание

Влажни и каменисти места и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1500 метра надморска височина[3].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

Geranium lucidum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net