БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Междинна детелина

Trifolium medium

Снимки на Междинна детелина (Trifolium medium)

Trifolium medium Trifolium medium Trifolium medium Trifolium medium Trifolium medium

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Междинна детелина.


Латинско име

Trifolium medium L. - чете се "трифолиум медиум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Междинната детелина е многогодишно тревисто растение, което достига височина от 10 cm до 50 cm. Стъблата няколко до многобройни, повече или по-малко зигзаговидно извити, най-малко в горната си половина разпръснато или гъсто прилегнало или разперено влакнести. Прилистниците са ланцетни или линейно ланцетни, по ръба разперено или полуприлегнало влакнести. Листата с равни листчета, които са дълги от 15 до 40 mm. Цветните главички 20-35 mm в диаметър, сферични или широко яйцевидни, рехави, единични, връхно разположени, на по-къси от тях и от присъцветните листа дръжки или почти приседнали. Гърлото на чашката затворено с широк пръстен от гъсти власинки. Венчето светлопурпурночервено. Цъфти май-август[1].


Местообитание

Горски поляни и храсталаци в предпланините и планините[2].


Разпространение в България

Установен е в почти цялата страна от 0 до 1800 метра надморска височина[3].


Значение

В младо състояние много добро фуражно растение за ливадите и пасищата в горската зона, впоследствие стъблата му загрубяват[4]. Растението е и с украсни (декоративни) качества[5].Вижте също

Растения с лилави и розови цветове

Дърветата в България

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Кожухаров, Ст. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VІ.

[2] Кожухаров, Ст. 1976. пос. източник.

[3] Кожухаров, Ст. 1976. пос. източник.

[4] Кожухаров, Ст. 1976. пос. източник.

[5] К. Методиев - собствено наблюдение.


Trifolium medium in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban