БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Неаполска комунига

Melilotus neapolitanus

Снимки на Неаполска комунига (Melilotus neapolitanus)

Melilotus neapolitanus Melilotus neapolitanus Melilotus neapolitanus Melilotus neapolitanus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Неаполска комунига.


Латинско име

Melilotus neapolitanus Ten. - чете се "мелилотус неаполитанус". Среща се и под името Melilotus neapolitana.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Неаполската комунига е едногодишно тревисто растение, достигащо височина от 15 до 30 cm. Съцветието дълго до 2 cm, с 8-10 цвята, рядко повече. Цветове са жълти, венчелистчета 4-6 mm дълги. Прилистниците ланцетни, целокрайни. Бобовете покрити с прилегнали редки власинки. Цъфти през месеците май - юни[1].


Местообитание

Каменисти места и храсталаци[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Неаполска комунига по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Melilotus neapolitanus

Между 0 и 300 метра надморска височина[4].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

Melilotus neapolitanus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban