БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребноплодна люцерна

Medicago minima

Снимки на Дребноплодна люцерна (Medicago minima)

Medicago minima Medicago minima Medicago minima Medicago minima

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дребноплодна люцерна.


Латинско име

Medicago minima (L.) Bartal. - чете се "медикаго минима".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дребноплодната люцерна е едногодишно тревисто растение, стъблото дълго от 10 до 30 cm. Плодовете са сферични, с многобройни прави или кукесто завити шипчета. Цъфти май-юни[1].


Местообитание

Тревисти места, ливади и пасища[2].


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 800 метра надморска височина[3].


Значение

Фуражно растение[4].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

Medicago minima in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net