БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Плевелно секирче

Lathyrus sphaericus

Снимки на Плевелно секирче (Lathyrus sphaericus)

Lathyrus sphaericus Lathyrus sphaericus Lathyrus sphaericus Lathyrus sphaericus Lathyrus sphaericus Lathyrus sphaericus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Плевелно секирче.


Латинско име

Lathyrus sphaericus Retz. - чете се "латирус сферикус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Плевелното секирче е едногодишно тревисто растение. Стъблата му са изправени, дълги от 0,1 до 0,4 m. Листата са без мустаче. Цветовете са единични, венчето им е оранжево-червено, а дръжката над съчленението продължава в осил. Зъбците на чашката по-къси или равни на тръбицата. Цъфти през месеците май - юни[1].


Местообитание

По сухи, тревисти места, в храсталаци и ниви[1].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1000 метра надморска височина[1].


Значение

Плевелно растение[1].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Lathyrus sphaericus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner