БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Многоцветна млечка

Euphorbia polychroma

Снимки на Многоцветна млечка (Euphorbia polychroma)

Euphorbia polychroma Euphorbia polychroma Euphorbia polychroma Euphorbia polychroma

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Многоцветна млечка, Многобагрена млечка.


Латинско име

Euphorbia polychroma Kern. - чете се "еуфорбиа полихрома".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата 20-40 cm високи. Завръзът и плодът покрити с дълги жълти или червени месести израстъци. Цъфти април-май.[1]


Местообитание

Гори и храсталаци.[2]


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Дунавска равнина, Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина, Знеполски район, Тракийска низина, Беласица, Пирин (юг), Славянка, Рила, Средна гора, Родопи и Западни гранични планини.[3]


Общо разпространение

Централна и Югоизточна Европа.[4]


Значение

Многоцветната млечка е с високи украсни (декоративни) качества, поради което се използва като градинско растение.Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Кузманов, Б. 1979. Euphorbiaceae. В: Флора на Н. Р. България, том VІI.


Euphorbia polychroma in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2021 BGflora.net