БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновена млечка

Euphorbia cyparissias

Снимки на Обикновена млечка (Euphorbia cyparissias)

Euphorbia cyparissias Euphorbia cyparissias Euphorbia cyparissias

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновена млечка.


Латинско име

Euphorbia cyparissias L. - чете се "еуфорбиа ципарисиас".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Обикновената млечка е многогодишно тревисто растение, високо от 15 до 45 cm. Листата са линейни до игловидни, по-къси от 3 cm, гъсто разположени. Цъфти април - август[1].


Местообитание

Сухи тревисти и храсталачни места и като бурен[2].


Разпространение в България

В цялата страна от 0 и 2200 метра надморска височина[3].


Значение

Плевел и лечебно растение[4].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Euphorbia cyparissias in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net