БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Горска млечка

Euphorbia amygdaloides

Снимки на Горска млечка (Euphorbia amygdaloides)

Euphorbia amygdaloides Euphorbia amygdaloides Euphorbia amygdaloides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Горска млечка.


Латинско име

Euphorbia amygdaloides L. - чете се "еуфорбиа амигдалоидес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Горската млечка е многогодишно тревисто растение. Стъблата са многобройни, 20-70 cm високи, голи (без власинки). Най-отличителен белег за вида са присъцветните листа, които са сраснали помежду си на повече от половината си дължина, като образуват леко хлътнала, обхващаща цветоносните клонки паничка. Цъфти март-юни [Кузманов, Б. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София].


Местообитание

Гори и храсталаци [Кузманов, 1979].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 2400 метра надморска височина [Кузманов, 1979].


Общо разпространение

Западна, Централна и Южна Европа, Югозападна Азия и Кавказ [Кузманов, 1979].Euphorbia amygdaloides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

ban