БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Горска млечка

Euphorbia amygdaloides

Снимки на Горска млечка (Euphorbia amygdaloides)

Euphorbia amygdaloides Euphorbia amygdaloides Euphorbia amygdaloides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Горска млечка.


Латинско име

Euphorbia amygdaloides L. - чете се "еуфо́рбиа амигдало́идес"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Горската млечка е многогодишно тревисто растение. Стъблата са многобройни, 20-70 cm високи, голи (без власинки). Най-отличителен белег за вида са присъцветните листа, които са сраснали помежду си на повече от половината си дължина, като образуват леко хлътнала, обхващаща цветоносните клонки паничка. Цъфти март-юни2.


Местообитание

Гори и храсталаци3.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 2400 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Западна, Централна и Южна Европа, Югозападна Азия и Кавказ5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Кузманов, Б. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София.

3 Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.

4 Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.

5 Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.


Euphorbia amygdaloides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2021 BGflora.net