БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Уралска звездоглавка

Cephalaria uralensis

Снимки на Уралска звездоглавка (Cephalaria uralensis)

Cephalaria uralensis Cephalaria uralensis Cephalaria uralensis Cephalaria uralensis Cephalaria uralensis Cephalaria uralensis Cephalaria uralensis Cephalaria uralensis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Уралска звездоглавка.


Латинско име

Cephalaria uralensis (Murray) Roemer & Schultes - чете се "цефалариа уралензис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо до 50 cm. Листата са покрити с власинки, цели или пересто разсечени, с линейно-ланцетни целокрайни дялове. Цветовете са бледожълти. Венчетата са четириделни[1]. Цъфти юни-август.


Местообитание

Варовити скали[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкан, Знеполски район, Витошки район, Тунджанска хълмиста равнина и Тракийска низина. Между 0 и 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Уралската звездоглавка е с високи декоративни качества[4].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] К. Методиев - собст. наблюдение.

Cephalaria uralensis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net