БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Памуклийка

Cistus incanus

Снимки на Памуклийка (Cistus incanus)

Cistus incanus Cistus incanus Cistus incanus Cistus incanus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Памуклийка.


Латинско име

Cistus incanus L. - чете се "цистус инканус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Памуклийката е силно разклонен храст, висок от 30 до 100 cm, с изправени или лежащи клонки, с гъсти, сивобели, звездовидни власинки. Листата са дълги от 2 до 7 cm и от 1,5 до 3 cm широки, елиптични, яйцевидни, на върха закръглени, по-рядко заострени, в основата клиновидно заострени; отгоре тъмнозелени, отдолу сивозелени до сиви; от двете страни с разпръснати до гъсти звездовидни власинки. Венчелистчетата на цветовете от 16 до 30 mm дълги, намачкани, с обратно яйцевидна форма, розови до червени. Цъфти май-юли[1][2].


Местообитание

Сухи, каменливи, припечни места[3].


Разпространение в България

Расте във флористичните райони: Черноморско крайбрежие, Западни гранични планини (южните склонове на Огражден), Струмска долина (южна), Беласица, Славянка, Средни Родопи (Ардино, Златоград), Източни Родопи, Странджа; от морското равнище докъм 700 метра надморска височина[4].


Значение

Багрилно, етерично, декоративно, медоносно и лечебно растение[5]. Растението има доказано антивирусно, антибактериално, противогъбично и противовъзпалително действие[6].


Памуклийката в Библията

Най-вероятно от Памуклийка е изготвян библейския Галаадски балсам[7][8], споменат няколкократно в Библията:

"И седнаха те да ядат хляб и, като погледнаха, видяха, че иде от Галаад керван измаилтяни, и камилите им бяха натоварени със стиракса, балсам и ливан; те отиваха да занесат това в Египет." (Битие 37:25).

"Баща им Израил им каза: като е тъй, ето какво ще направите: вземете със себе си плодове от тая земя, и занесете подарък на оня човек малко балсам и малко мед, стиракса и смирна, фъстъци и миндали." (Битие 43:11).

"Нима няма балсам в Галаад? нима там няма лекар? А защо няма изцеление за дъщерята на моя народ?" (Иеремия 8:22).

"Иди в Галаад и вземи балсам, дево, египетска щерко; напусто ще трупаш лекарства - изцеление за тебе няма." (Иеремия 46:11).

"Внезапно падна Вавилон и се разби; ридайте за него, вземете балсам за раните му, може би той ще оздравее." (Иеремия 51:8).

"Иудея и Израилевата земя търгуваха с тебе; за твоята стока ти плащаха с минитска пшеница, сладкиши и мед, дървено масло и балсам." (Иезекииля 27:17).


Украсни качества

Красив храст поради едрите си, достигащи 6 cm диаметър цветове. Особено ефектно е и това, че венчелистчетата са винаги много "измачкани"[9].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Маркова, М. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София.

[2] К. Методиев.

[3] Маркова, М. 1979. Пос. източник.

[4] Маркова, М. 1979. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[6] Cistus Therapeutic Uses – Cistus incanus, Rock Rose - Linden Botanicals - на страницата са посочени научните статии, които доказват лечебното действие на вида.

[7] Cistus incanus – www.flowersinisrael.com.

[8] Myrrh - Plants of the Bible - Old Dominion University.

[9] К. Методиев.

Cistus incanus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net