БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пясъчна метла

Kochia laniflora

Снимки на Пясъчна метла (Kochia laniflora)

Kochia laniflora Kochia laniflora Kochia laniflora Kochia laniflora Kochia laniflora Kochia laniflora

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Пясъчна метла.


Латинско име

Kochia laniflora (S. G. Gmel.) Borbás - чете се "кохиа ланифлора". Среща се и под името Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott.


Природозащитен статут и заплахи

Пясъчната метла НЕ е защитена от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Пясъчната метла е едногодишно тревисто растение. Стъблата тънки, тревисти, жълтозелени или червеникави, дълги 5–60 cm, прости или от основата с няколко плодоносни възходящи разклонения, повече или по-малко гъсто покрити с къси прави или къдрави власинки. Листата са последователно разположени, приседнали, целокрайни, линейно шиловидни или линейно нишковидни, меки, зелени, възмесести, малко или много гъсто покрити с къси прави власинки, от долната страна с надлъжна бразда, 9-25 mm дълги и 1 mm широки. Цветовете по 1-3 в главести групи, приседнали върху стъблото в пазвите на стъбловите листа. Околоцветникът при плода 4-6 mm в диаметър, петделен, гъсто покрит със стърчащи власинки, дяловете яйцевидни, на гърба с широки до 1 mm, криловидни, триъгълни, лопатовидни или ромбични, голи, ципести, жълтеникавобели с тъмночеревеникаво жилкуване придатъци. Плодът сплеснат. Семето кафяво, яйцевидно, валчесто 1,5-2 mm дълго, голо, гладко. Цъфти май-септември.

Източници на информация:


Местообитание

Песъкливи места край морето и край реките във вътрешността на страната [Йорданов & Кузманов, 1966].


Разпространение в България

Установена е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Дунавска равнина (Ломско, Свищовско, западно от Видин), Струмска долина (северно от Гара Пирин); от 0 до 350 метра надморска височина.

Карта показваща разпространението на Пясъчната метла по флористични райони:

Kochia laniflora

Картата и информацията за разпространението в България са според: Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София; Йорданов & Кузманов, 1966.


Общо разпространение

Централна и Източна Европа, Средиземноморие, Югозападна и Централна Азия и Сибир [Йорданов & Кузманов, 1966].Kochia laniflora in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

banner