БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Младежко плюскавиче

Silene subconica

Снимки на Младежко плюскавиче (Silene subconica)

Silene subconica Silene subconica Silene subconica Silene subconica Silene subconica Silene subconica Silene subconica Silene subconica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Младежко плюскавиче.


Латинско име

Silene subconica Friv. - чете се "силене субконика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение високо 10-25 cm. Чашката с 30 успоредни жилки. Дръжката на плода (карпофора) дълга от 1 до 4 mm. Цъфти април-юни[1].


Местообитание

Каменисти и песъчливи, тревисти места[2].


Разпространение в България

Видът е установен в почти цялата страна докъм 1400 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Италия, Гърция, страните от бивша Югославия, Румъния, Кавказ и Югозапдна Азия[4].


Значение

Младежкото плюскавиче е декоративно растение.



Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Йорданов, Д & П. Паунов. 1966. В: Флора на Народна Република България. Том ІІІ. София.

Silene subconica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net