БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кичесто плюскавиче

Silene compacta

Снимки на Кичесто плюскавиче (Silene compacta)

Silene compacta Silene compacta Silene compacta

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кичесто плюскавиче.


Латинско име

Silene compacta Fischer - чете се "силене компакта".


Природозащитен статут и заплахи

Кичестото плюскавиче НЕ е защитено от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно или двугодишно тревисто растение. Височината на растението е от 0,2 до 1,3 m. Венчелистчетата на цветовете червени или розово-червени, събрани в съцветие главичка. Цъфти май - август[1].


Местообитание

Скали, каменливи, тревисти и песъчливи места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара планина (средна и източна), Средна гора, Пирин (северен), Долината на Струма, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска равнина, Черноморско крайбрежие, Странджа; от морското равнище до 800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Югоизточна Европа, Кавказ, Югозападна Азия.


Значение

Декоративно растение.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.


Silene compacta in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net