БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Марезия

Maresia nana

Снимки на Марезия (Maresia nana)

Maresia nana Maresia nana Maresia nana Maresia nana Maresia nana Maresia nana Maresia nana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Марезия, Дребна марезия, Ниска марезия.


Латинско име

Maresia nana (DC.) Batt. - чете се "маре́зия на́на"1. Видовото име nana означава "дребено, ниско"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие.

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "уязвим" (vulnerable)3.


Описание и разпознаване

Марезията е едногодишно тревисто растение. Стъблата 5-25 см високи, изправени или приповдигащи се, най-често от основата силно разклонени, с тънки, насочени към върха клонки, по рядко неразклонени, сивозелени, понякога в долната част червеникави, изцяло покрити с разклонени звездовидни власинки. Листата 0,5-2 см дълги и 1,5-4 мм широки, сивозелени до сиви, гъсто наплъстени със звездовидни власинки; долните продълговато обратно яйцевидни до тясно продълговати, към основата постепенно стеснени в по-къса или по-дълга крилата дръжка, най-често неравномерно вълнообразно назъбени до ясно назъбени или по рядко пересто изрязани с тъпи ланцетни дялове; горните продълговато ли нейни до линейни, приседнали, целокрайни. Цветните дръжки 2-3 мм дълги, изправени. Чашелистчетата 2,5-3 мм дълги и 0,6-1,2 мм широки, изправени, на върха най-често тъпи, гъсто влакнести, често розововиолетови, с тясна бяла ципеста ивица по края. Венчелистчетата 4-6 мм дълги, до 2 мм широки, два пъти по-дълги от чашката, продълговато обратно яйцевидни, виолетови до розови, с дълъг, широк, белезникав нокът. Прашниците 0,7-0,8 мм дълги. Плодникът приседнал, с 0,5-1 мм дълго стълбче и леко двуделно кълбесто близалце. Дръжките на шушулките 5-8 мм дълги, в горната си част дебели почти колкото шушулката, гъсто влакнести. Шушулките 12-25 (30) мм дълги и 0,7-1,2 мм широки, гъсто влакнести. Капачетата на шушулките с една дебела средна жилка и две много тънки, едва забележими странични жилки. Семената 0,7-0,9 мм дълги и 0,3-0,5 мм широки, светлокафяви, блестящи, гладки. Цъфти април - юни4.


Местообитание

По крайморските пясъци и дюни5.


Разпространение в България

Черноморското крайбрежие6.


Общо разпространение

Средиземноморие, Югозападна Азия, Кавказ7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

4 Асенов, Ив. 1970. В: Флора на Народна Република България, том IV, издателство на БАН. София.

5 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

6 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

7 Maresia nana | Plants of the World online | Kew Science.


Maresia nana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net