БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Какиле

Cakile maritima

Снимки на Какиле (Cakile maritima)

Cakile maritima Cakile maritima Cakile maritima Cakile maritima Cakile maritima Cakile maritima

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Какиле1; Крайморско какиле2.


Латинско име

Cakile maritima Scop. - чете се "ка́киле мари́тима"3.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Какилето е ключов вид за следните природни местообитания - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България: 1210 "Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси" и 2110 "Зараждащи се подвижни дюни".


Описание и разпознаване

Какилето е едногодишно тревисто растение. Стъблото стелещо се или възходящо, 15-45 cm високо, разклонено, облистено, голо (без власинки), синьо-зелено до жълто-зелено. Приосновните листа са дълги 3-6 cm и широки 5-25 mm, в различна степен пересто наделени, месести, синьо-зелени, голи. Съцветията са разположени по върховете на стъблото и разклоненията му, прости и рехави. Цветовете са многобройни; чашелистчетата им са дълги 3-5 mm, месести, синьо-зелени; венчелистчетата са дълги 4-10 mm, два пъти по-дълги от чашелистчетата, виолетови, розови или бели. Шушулките са дълги 10-25 mm, надлъжно прещъпнати, състоят се от две членчета; горното членче четириръбо клиновидно, едносеменно, разпукливо, на върха източено в пластинчато триъгълно носче, в основата с два триъгълни зъбци, съчленени с 2 противоположни зъбци на долното членче, последното неразпукливо, едносеменно или стерилно (без семе). Пловодете са устойчиви на морската вода и се разпространяват чрез нея. Цъфти през месеците май-август4.


Местообитание

Крайморски пясъци5.


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие6.


Общо разпространение

Крайбрежието на почти цяла Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия, Кавказ, Северна Африка7. Пренесен от човека и на други места, включително в Северна Америка, където се разглежда като инвазивен вид8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Република България, том IV, София.

2 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

4 Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Народна Република България, том IV, София.

5 Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

6 Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

7 Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

8 Wikipedia.


Cakile maritima in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2021 BGflora.net