БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Какиле

Cakile maritima

Снимки на Какиле (Cakile maritima)

Cakile maritima Cakile maritima Cakile maritima Cakile maritima Cakile maritima Cakile maritima

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Какиле [Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Република България, том IV, София]; Крайморско какиле [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].


Латинско име

Cakile maritima Scop. - чете се "какиле маритима".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитено от Закона за биологичното разнообразие.

Какилето е ключов вид за следните природни местообитания - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България: 1210 "Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси" и 2110 "Зараждащи се подвижни дюни" [Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”].


Описание и разпознаване

Какилето е едногодишно тревисто растение. Стъблото стелещо се или възходящо, 15-45 cm високо, разклонено, облистено, голо (без власинки), синьо-зелено до жълто-зелено. Приосновните листа са дълги 3-6 cm и широки 5-25 mm, в различна степен пересто наделени, месести, синьо-зелени, голи. Съцветията са разположени по върховете на стъблото и разклоненията му, прости и рехави. Цветовете са многобройни; чашелистчетата им са дълги 3-5 mm, месести, синьо-зелени; венчелистчетата са дълги 4-10 mm, два пъти по-дълги от чашелистчетата, виолетови, розови или бели. Шушулките са дълги 10-25 mm, надлъжно прещъпнати, състоят се от две членчета; горното членче четириръбо клиновидно, едносеменно, разпукливо, на върха източено в пластинчато триъгълно носче, в основата с два триъгълни зъбци, съчленени с 2 противоположни зъбци на долното членче, последното неразпукливо, едносеменно или стерилно (без семе). Пловодете са устойчиви на морската вода и се разпространяват чрез нея. Цъфти през месеците май-август.

Източници на информация:


Местообитание

Крайморски пясъци [Кузманов, 1970].


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие [Кузманов, 1970].


Общо разпространение

Крайбрежието на почти цяла Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия, Кавказ, Северна Африка [Кузманов, 1970]. Пренесен от човека и на други места, включително в Северна Америка, където се разглежда като инвазивен вид [Wikipedia].Cakile maritima in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2016 BGflora.net

banner