БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бял трън

Silybum marianum

Снимки на Бял трън (Silybum marianum )

Silybum marianum Silybum marianum Silybum marianum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бял трън.


Латинско име

Silybum marianum (L.) Gaertn. - чете се "силибум марианум".Природозащитен статут и заплахи

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, но е с ограничено разпространение в България.


Описание и разпознаване

Едногодишно до двугодишно тревисто растение. Стъблото неразклонено или слабо разклонено, високо до 150 cm. Листата са последователно разположени, с бяло мрежовидно жилкуване, с едри, изрязани триъгълни дялове, завършващи с жълтеникави бодли, дълги до 8 mm. Приосновните листа са дълги от 25 до 50 cm, широки 12-25 cm, разположени на дълги дръжки. Цветните кошнички са едри, 2,5-4 cm в диаметър и са разположени единично по върховете на стъблото и разклоненията му. Обвивните листчета на кошничката са разположени в няколко реда, с малки бодли по краищата си и с един по-едър бодил на върха. Всички цветове в кошничката тръбести, пурпурни, рядко бели. Плодовете обратно овални, сплескани, дълги 6-8 mm, на върха си с хвърчилка. Цъфти през месеците от май до август.


Местообитание

Пустеещи места, край пътища и сгради.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна 0 до 1000 m надморска височина.


Общо разпространение

Естествено разпространен е в страните около Средиземно море. Пренесен е от човека и на други места.


Значение

Лечебно растение.


Употребяема част за лечебни цели (билка)

Плодове от бял трън - Semen Silybi, Fructus Cardii Marianae.


Време и начин на бране на билката

Плодовете се събират при пълното им узряване (август-септември).


Първична обработка на билката

Кошничките с узрелите семена се очукват и отделените плодове се почисват чрез превяване и пресяване за отстраняване на останали части от кошничките и на хвръчилките.


Химичен състав

Различни флавоноиди с общо наименование силимарин и др.


Лечебно действие и приложение

Семената от бял трън съдържат вещества, които имат хепатопротективно действие (предпазват клетките на черния дроб от увреждане). Препаратите съдържащи силимарин се използват при различни увреждания на черния дроб, предизвикани от алкохол, лекарства, вирусни хепатити, отрови и др.


Начин на приложение

Дрогата от бял трън не се използва пряко, а от нея се приготвят лекарствени препарати (Карсил и др.).Източници на информация

Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.

Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Пловдив.


Silybum marianum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

ban