БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Илирийски гингер

Onopordum illyricum

Снимки на Илирийски гингер (Onopordum illyricum)

Onopordum illyricum Onopordum illyricum Onopordum illyricum Onopordum illyricum Onopordum illyricum Onopordum illyricum Onopordum illyricum Onopordum illyricum Onopordum illyricum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Илирийски гингер.


Латинско име

Onopordum illyricum L. - чете се "онопордум илирикум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Двугодишно тревисто растение високо до 1 m. Покрито с гъсти паяжиновидни власинки, без жлезисти власинки. Обвивните листчета на кошничките червеникави, широки и постепенно стеснени в къс бодил - дълъг до 7 mm. Външните и средните извити назад, вътрешните по-къси от цветовете. Цъфти юни–юли[1][2].


Местообитание

Сухи каменисти места, скали, пустеещи места и край пътища[3].


Разпространение в България

Установен е единствено във флористичен район "Долината на Струма"[4].


Бележки

Видът е пренесен извън естествената си област на разпространение, като в САЩ и Австралия е определен като инвазивен вид (нежелан чужд вид)[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[5] Wikipedia.


Onopordum illyricum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2019 BGflora.net