БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ашерсонов оман

Inula aschersoniana

Снимки на Ашерсонов оман (Inula aschersoniana)

Inula aschersoniana Inula aschersoniana Inula aschersoniana Inula aschersoniana Inula aschersoniana Inula aschersoniana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Ашерсонов оман.


Латинско име

Inula aschersoniana Janka - чете се "инула ашерсониана".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, високо от 15 до 40 cm. Езичестите цветове са над 1,5 пъти по дълги от обвивката на кошничката. Листата са беловлакнесто напластени отдолу, в основата стеснени и не обхващат стъблото. Цъфти през месеците юни-септември[1].


Местообитание

По варовити скали и скалисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Стара Планина (източна), Родопи (източни и средни), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина и Странджа[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте единствено в страните на Балканския полуостров.


Значение

Лечебно растение[4].Източници на информация

[1] Източници на информация за описанието:

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Inula aschersoniana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2020 BGflora.net