БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийска рунянка

Hieracium alpicola

Снимки на Алпийска рунянка (Hieracium alpicola)

Hieracium alpicola Hieracium alpicola Hieracium alpicola Hieracium alpicola Hieracium alpicola

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Алпийска рунянка.


Латинско име

Hieracium alpicola (Steud. & Hochst.) F.W.Schultz & Sch. Bip. - чете се "хиерациум алпикола".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Алпийската рунянка е многогодишно тревисто растение. Стъблото е високо от 15 cm, безлистно, с жлезисти власинки, голо или влакнесто, с 1 или 2 цветни кошнички на върха си. Листата са ланцетни, събрани в розетки в основата на стъблото. Обвивните листчета на цветната кошничка са гъсто влакнести, с дълги разперени копринести власинки, жлезисти или без жлези. Плодът около 2,5 cm дълъг, ребрата му в горния си край завършват със зъбчета. Цъфти през месеците юли-август[1].


Местообитание

Тревисти места във високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

Установен е в планините Рила, Пирин, Средна Стара планина и Родопи, между 500 и 2800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Алпи, Карпати и Балканския полуостров[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Hieracium alpicola in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2021 BGflora.net