БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Слънчева метличина

Centaurea solstitialis

Снимки на Слънчева метличина (Centaurea solstitialis)

Centaurea solstitialis Centaurea solstitialis Centaurea solstitialis Centaurea solstitialis Centaurea solstitialis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Слънчева метличина, Жълта метличина, Средиземноморска метличина, Бодлива метличина.


Латинско име

Centaurea solstitialis L. - чете се "центауреа солстициалис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо от 30 до 50 cm. Стъблото крилато. Цветовете са жълти. Придатъците завършват с разклонен бодил. Цъфти юли - септември [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив]


Местообитание

По утъпкани тревисти места [Делипалвов & кол. 2003], край пътища и в изоставени ниви.


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони, от 0 до 1000 метра надморска височина [Делипалвов & кол. 2003].


Значение

Слънчевата метличина е лечебно [Делипалвов & кол. 2003] , медоносно [Сайт на пчелите и пчеларите в България] и декоративно растение. В Северна Америка е инвазивен вид [National Invasive Species Information Center (USA)].Centaurea solstitialis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2016 BGflora.net

ban