БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Източна метличина

Centaurea orientalis

Снимки на Източна метличина (Centaurea orientalis)

Centaurea orientalis Centaurea orientalis Centaurea orientalis Centaurea orientalis Centaurea orientalis Centaurea orientalis Centaurea orientalis Centaurea orientalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Източна метличина.


Латинско име

Centaurea orientalis L. - чете се "центауреа ориенталис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо от 0,6 до 1,2 m. Придатъците на листчетата от обвивката са закръглени или яйцевидни, тъпи, жълти или кафяви, късо ресничести назъбени. Цъфти юни-август[1].


Местообитание

Варовити тревисти скалисти места[2].


Разпространение в България

Видът е установен в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Пребалкан, Стара Планина, Знеполски район, Родопи (средни) и Тракийска низина между 0 и 1500 метра надморска височина[3].

Карта показваща разпространението на Източната метличина по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Centaurea orientalis


Значение

Източната метличина е растение с декоративни качества[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] К. Методиев - собствено наблюдение.


Centaurea orientalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net