БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жълто подрумиче

Anthemis tinctoria

Снимки на Жълто подрумиче (Anthemis tinctoria)

Anthemis tinctoria Anthemis tinctoria Anthemis tinctoria Anthemis tinctoria Anthemis tinctoria Anthemis tinctoria Anthemis tinctoria Anthemis tinctoria

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Жълто подрумиче.


Латинско име

Anthemis tinctoria L. - чете се "антемис тинкториа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Широко разпространен вид.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, високо 20–50 cm. Цветните главички с жълти езичести и тръбести цветове. Дискът на главичката (без езичестите цветове) с диаметър до 2 cm. Възможно е езичестите цветове да липсват. Плодът 4-стенен, сплескан, с остри странични ръбове, в сечение ромбичен, коронката на плода 3-4 пъти по къса от плода. Прицветните люспи твърди. Цъфти юни-септември[1].


Местообитание

Тревести и храсталачни места[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони, между 0 и 2000 метра надморска височина[3].


Значение

Жълтото подрумиче е лечебно и украсно (декоративно) растение[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Anthemis tinctoria in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2019 BGflora.net