БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Високо подрумиче

Anthemis altissima

Снимки на Високо подрумиче (Anthemis altissima)

Anthemis altissima Anthemis altissima Anthemis altissima Anthemis altissima Anthemis altissima Anthemis altissima

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Високо подрумиче.


Латинско име

Anthemis altissima L. - чете се "антемис алтисима".


Природозащитен статут и заплахи

Високото подрумиче НЕ е защитено от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Стъблата 20-120 cm високи. Езичестите цветове на кошничката (разположените по периферията) са бели, а тръбестите жълти. Дръжката под цветната главичка, след оплождането на цветовете, надебелява. Плодът е четири-стенен, сплескан, с остри странични ръбове, в напречно сечение ромбичен. Цъфти юни-юли[1].


Местообитание

Расте по тревисти, каменисти и песъчливи места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина и Черноморско крайбрежие (южно)[3].


Значение

Високото подрумиче е растение с високи украсни качества и може да се използва като декоративно.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Anthemis altissima in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2018 BGflora.net

banner