БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пясъчна лилия

Pancratium maritimum

Снимки на Пясъчна лилия (Pancratium maritimum)

Pancratium maritimum Pancratium maritimum Pancratium maritimum Pancratium maritimum Pancratium maritimum Pancratium maritimum Pancratium maritimum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Пясъчна лилия.


Латинско име

Pancratium maritimum L. - чете се "панкрациум маритимум".


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид - включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Народна Република България, том 1 с категория "застрашен".

В Червена книга на Република България, видът е с категория "застрашен"[1]. В същият източник като заплахи за вида са посочени:

"Урбанизацията на крайбрежието, интензифициране на туристическата дейност. Унищожаване на надземните части на растението, намаляване на площта на дюнните комплекси и пясъчните ивици, битово замърсяване".


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, високо от 30 до 60 см. Цветът е с шест делен околоцветник и с коронка, върху която са разположени тичиннките. Дължината на цвета е около 6-7 см. Цъфти юли-септември. Цветовете излъчват силна приятна миризма. Растението е отровно![2]


Местообитание

По морски пясъчни плажове и дюни.


Разпространение в България

Южното черноморско крайбрежие[3].


Общо разпространение

По бреговете на Средиземно и Черно море[4].


Значение

Пясъчната лилия е декоративно растение.Източници на информация

[1] Ива Апостолова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Ива Апостолова. 2015. пос. съч.


Pancratium maritimum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net

ban