БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Явор

Acer pseudoplatanus

Снимки на Явор (Acer pseudoplatanus)

Acer pseudoplatanus Acer pseudoplatanus Acer pseudoplatanus Acer pseudoplatanus Acer pseudoplatanus Acer pseudoplatanus Acer pseudoplatanus Acer pseudoplatanus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Явор.


Латинско име

Acer pseudoplatanus L. - чете се "ацер псевдоплатанус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Яворът е листопадно дърво с право стъбло и широка корона, високо до 35 метра, със силно развита коренова система. Младите клонки голи, с гладка кора, старите голи с тъмнокафява, плитко напукана кора. Листата по-дълги от 10 cm (повечето от тях), прости, дланевидно изрязани до средата си. Листните дялове тъпо назъбени. Листните дръжки НЕ отделят млечен сок при пречупване (за разлика от Клена). Съцветията са гроздовидни, увиснали. Крилцата на плодът са разположени под остър ъгъл, 3-5 cm дълги. Цъфти април-май.

Източници на информация: Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив; Паламарев, Е. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VIІ, София.


Местообитание

Широколистни мезофилни и смесени гори [Делипавлов & кол., 2003].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина, Странджа, Витошки район, Рила, Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, Средна гора, Родопи, Тунджанска хълмиста равнина и Знеполски район; между 200 и 1400 метра надморска височина [Делипавлов & кол., 2003].

Като декоративно растение се засажда навсякъде в страната.


Общо разпространение

Естественото разпространение включва Европа (без крайните южни и северни части) и Кавказ [Палмарев, Е. 1979. Флора на НРБългария, том VІІ].


Значение

Яворът е декоративно, горскостопанско и медоносно растение [Делипавлов & кол., 2003]. Има ценна дървесина за мебелната промишленост и за музикални инструменти [Палмарев, 1979]


Вижте също

Дърветата в БългарияAcer pseudoplatanus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2016 BGflora.net

ban