БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Маклен

Acer monspessulanum

Снимки на Маклен (Acer monspessulanum)

Acer monspessulanum Acer monspessulanum Acer monspessulanum Acer monspessulanum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Маклен.


Латинско име

Acer monspessulanum L. - чете се "ацер монспесуланум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Макленът е листопадно дърво високо до 8-10 m. Най-характерни за вида са малките (1,1-6 на 1-7,8 cm), триделни листа. Цъфти април-май [Делипавлов & кол., 2003].


Местообитание

Гори.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Предбалкан, Стара Планина, Тракийска низина, Беласица, Родопи (западни и източни) и Долината на Струма; от 100 до 600 метра надморска височина [Делипавлов & кол., 2003].


Общо разпространение

Южна и Средна Европа, Югозападна Азия, Кавказ и Северна Африка [Палмарев, Е. 1979. Флора на НРБългария, том VІІ].


Значение

Горскостопанско и медоносно растение.



Acer monspessulanum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2016 BGflora.net