БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Маклен

Acer monspessulanum

Снимки на Маклен (Acer monspessulanum)

Acer monspessulanum Acer monspessulanum Acer monspessulanum Acer monspessulanum Acer monspessulanum Acer monspessulanum Acer monspessulanum Acer monspessulanum Acer monspessulanum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Маклен.


Латинско име

Acer monspessulanum L. - чете се "ацер монспесуланум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Макленът е листопадно дърво високо до 8-10 m. Най-характерни за вида са малките (1,1-6 на 1-7,8 cm), триделни листа. Плодът е двойна крилатка с успоредни крилца, достигащи 2,5 cm дължина. Цъфти април-май[1][2].


Местообитание

Гори[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Предбалкан, Стара Планина, Тракийска низина, Беласица, Родопи (западни и източни) и Долината на Струма; от 100 до 600 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Южна и Средна Европа, Югозападна Азия, Кавказ и Северна Африка[5].


Значение

Горскостопанско и медоносно растение[6].Източници на информация

[1] Делипавлов, Д. И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[3] Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

[5] Палмарев, Е. 1979. Флора на Н. Р. България, том VІІ.

[6] Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.


Acer monspessulanum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net