БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Швейцарски бронец

Selaginella helvetica

Снимки на Швейцарски бронец (Selaginella helvetica)

Selaginella helvetica Selaginella helvetica Selaginella helvetica Selaginella helvetica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Швейцарски бронец.


Латинско име

Selaginella helvetica (L.) Spring - чете се "селагине́ла хелве́тика"1. Видовото име helvetica е латинското име на сегашна Швейцария2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Швейцарският бронец е дребно растение, дълго 4-12 см, голо, пълзящо, вкореняващо се. Листата продълговато яйцевидни, възтъпи, едва забележимо назъбени по ръба, разположени в 4 редици — двете вътрешни по-дребни и тесни и по-приближени едно до друго. Спороносните класчета единични или по две, линейно цилиндрични, върху добре развити дръжки, дълги до 3 см, прави, покрити с яйцевидно ланцетни, спирално и нарядко разположени листенца. Спорангионосните листа яйцевидни, слабо заострени, в долната част по-разредени, в горната по-сгъстени. Макроспорангиите обикновено разположени в долната разредена част на кпасчето и често обърнати на една страна, а микроспорангиите — в горната по-сбита част на класчето. Цъфти юни-септември3.


Местообитание

По влажни, обрасли с мъх скалисти и каменисти места и в гори в планинските райони4.


Разпространение в България

Расте между 400 и 2400 m надморска височина5 във флористичните райони, показани на картата.

Карта показваща естественото разпространение на Швейцарския бронец по флористични райони (оцветените в сиво)6:

Selaginella helvetica


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Швейцарския бронец (в зелено са показани страните и териториите, в които е разпространен, а в червено държавите, от които е изчезнал)7:

Selaginella helveticaВижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Йорданов, Д. (ред.). 1963. Флора на Народна Република България, том I, издателство на БАН. София.

4 Йорданов, Д. (ред.). 1963. Пос. източник.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

7 Selaginella helvetica (L.) Spring | Plants of the World Online | Kew Science

Selaginella helvetica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net