БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пирински мак

Papaver degenii

Снимки на Пирински мак (Papaver degenii)

Papaver degenii Papaver degenii Papaver degenii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пирински мак.


Латинско име

Papaver degenii (Urum. & Jav.) Kuzmanov - чете се "папавер дегении".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН - включен е в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Включен е в Червена книга на Народна Република България, том 1 - растения, с категория "рядък".


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто туфесто растение. Стъблото е дълго от 5 до 15 см. Листата са събрани в приосновна розетка. Те са кожести, пересто наделени, дяловете им са яйцевидни. Цветовете разположени единично на върха на стъблата. Чашелистчетата 2, ранно опадащи. Венчелистчетата 4, 13-15 мм дълги, опадливи, жълти или оранжеви. Тичинките многобройни с жълти прашници. Цъфти юли - август.

От другите видове мак се отличава по приосновните листа и по цвета на венчелистчетата - Пиринският мак е единствения български вид с жълти или оранжеви венчелистчета.


Местообитание

Расте по варовикови скали.


Разпространение в България

Високопланинският пояс на Пирин, между 2100 и 2900 м надморска височина.


Общо разпространение

Локален ендемит - расте единствено в Пирин.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Papaver degenii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net