БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лаватера

Lavatera thuringiaca

Снимки на Лаватера (Lavatera thuringiaca)

Lavatera thuringiaca Lavatera thuringiaca Lavatera thuringiaca Lavatera thuringiaca Lavatera thuringiaca Lavatera thuringiaca

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лаватера, Тюрингска лаватера.


Латинско име

Lavatera thuringiaca L. - чете се "лаватера турингиака".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Корените едри, многоглавести, вдървенели. Стъблото високо от 25 до 200 cm, просто или в горната половина разклонено, покрито с гъсти звездовидни власинки. Листата са матово зелени, дълги 2,5-8 cm и 3-10 cm широки; от почти кръгли до петделни. Цветовете многобройни, единично разположени при дръжките на листата, във връхните части на стъблото и разклоненията в къси гроздовидни съцветия. Чашката двойна - състои се от два кръга чашелистчета. Външните чашелистчета 6-10 mm дълги, в основата сраснали от 1/3 до 1/2 от дължината си, с 3 широко яйцевидни или закръглени дялове. Вътрешните чашелистчета 9-15 mm дълги, сраснали почти до половината, с 5 триъгълни до ланцетни дялове. Венчелистчетата 18-55 mm дълги, обратно триъгълни, на върха дълбоко врязани. Тичинковата тръбица 8-45 mm дълга, с гъсти, насочени на горе власинки. Плодът 12-14 mm в диаметър, разпадащ се на 20-23 кафяви до тъмнокафяви плодни дялчета. Семената черни до сивокафяви, гладки, голи. Цъфти през месеците юни-октомври[1].


Местообитание

По сухи, тревисти склонове, доста често край пътища и в храсталаци, в равнините, предпланините и планините[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони; от морското равнище до 1600 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Централна и Югоизточна Европа, Югозападна Азия, Кавказ и Сибир[4].


Значение

Лаватерата е декоративно, влакнодайно, багрилно, лечебно и медоносно растение[5].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Маркова, М. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ. София.

[2] Маркова, М. 1979. Пос. източник.

[3] Маркова, М. 1979. Пос. източник.

[4] Маркова, М. 1979. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Lavatera thuringiaca in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net