БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Четинеста ружа

Althaea hirsuta

Снимки на Четинеста ружа (Althaea hirsuta )

Althaea hirsuta Althaea hirsuta Althaea hirsuta

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Четинеста ружа.


Латинско име

Althaea hirsuta L. - чете се "алтеа хирзута".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение покрито с четинести власинки. Цъфти април-юли[1].


Местообитание

Сухи и каменисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна докъм 1000 метра[3].


Общо разпространение

Южна и Югоизточна Европа, Югозападна (Мала Азия) и Централна Азия, Северозападна Африка[4].


Значение

Растението е плевелно[5].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Маркова, М. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Althaea hirsuta in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net