БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жълт имел, Черен имел

Loranthus europaeus

Снимки на Жълт имел (Loranthus europaeus)

Loranthus europaeus Loranthus europaeus Loranthus europaeus Loranthus europaeus Loranthus europaeus Loranthus europaeus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Жълт имел, Черен имел. За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Жълта имела, Жълта лепка, Имела, Имел, Чер имел[1].


Латинско име

Loranthus europaeus Jacq. - чете се "лорантус еуропеус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дребно паразитно храстче, стъблото високо до 50 cm, разклонено, тъмнокафяво. Листата са обратно яйцевидни, продълговати, целокрайни, на върха тъпи, кожести, матови, тъмнозелени, опадващи през зимата, 1-5 cm дълги и до 2 cm широки. Цветовете са жълтозелени. Плодът е сферична жълтеникава лепкава ягода с диаметър до 1 cm в диаметър. Цъфти април-юни[2].


Местообитание

Паразит върху дървета от сем. Букови[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Североизточна България, Средна и Източна Стара Планина, Черноморско крайбрежие, Пирин, Средна гора, Родопи, Странджа и Беласица[4].


Общо разпространение

Югоизточна и Централна (източната част) Европа, Източно Средиземноморие, Югозападна Азия[5].Източници на информация

[1] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.

[2] Йорданов, Д. & Б. Кузманов. 1970. В: Флора на Република България, том IV, София.

[3] Йорданов & Кузманов. 1970, пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Йорданов & Кузманов. 1970, пос. източник.


Loranthus europaeus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2018 BGflora.net

banner