БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Стрибърнов игловръх

Alyssum stribrnyi

Снимки на Стрибърнов игловръх (Alyssum stribrnyi)

Alyssum stribrnyi Alyssum stribrnyi Alyssum stribrnyi Alyssum stribrnyi Alyssum stribrnyi Alyssum stribrnyi

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Стрибърнов игловръх.


Латинско име

Alyssum stribrnyi Vel. - чете се "алисум стриб(ъ)рни".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в приложение № 3 на закона.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение със стерилни (без цветове) издънки. Високо 6-20 cm. Венчелистчетата на цветовете са дълги 6-6,5 mm. Чашелистчетата се запазват след цъфтеж при плодовете. Останалите белези на видът следват общия план на строеж на род Игловръх. Цъфти март-юли[1].


Местообитание

Сухи тревисти и скалисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Тракийска низина, Беласица, Славянка, Пирин (южен), Родопи (западни и средни) и Долината на Струма . Достига до 1300 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте единствено в страните на Балканския полуостров.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Alyssum stribrnyi in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

banner