БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребен игловръх

Alyssum minus

Снимки на Дребен игловръх (Alyssum minus)

Alyssum minus Alyssum minus Alyssum minus Alyssum minus Alyssum minus Alyssum minus Alyssum minus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дребен игловръх, Дребноцветен игловръх.


Латинско име

Alyssum minus (L.) Rothm. - чете се "али́сум ми́нус"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дребният игловръх е едногодишно тревисто растение, високо от 5 до 40 cm. Съцветията удължени. Венчелистчетата дълги от 2 до 4 mm. Плодовете (шушулчиците) покрити със звездовидни власинки. Цъфти юни-юли2.


Местообитание

Сухи и каменисти места3.


Разпространение в България

В цялата страна, предимно в низините и предпланините докъм 1000 м надморска височина4.


Общо разпространение

Естественото разпространение обхваща Южна, Източна и Централна Европа, Югозападна Азия, Средиземноморие, Северна Африка5. Пренесен от човека и на други места.


Други имена

Растението се среща още с имената Alyssum simplex Rudolphi, Alyssum parviflorum Bieb., Alyssum campestre и други.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Стоянов, Н. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том IV, издателство на БАН, София.

3 Асенов, Ив. 1989. Пос. източник.

4 Асенов, Ив. 1989. Пос. източник.

5 Асенов, Ив. 1989. Пос. източник.

6 Асенов, Ив. 1989. Пос. източник.

7 Alyssum minus L. | Plants of the World Online | Kew Science.

8 Alyssum minus L. | Plants of the World Online | Kew Science.


Alyssum minus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net