Българската флора онлайн

Сайтът е посветен на диворастящите растения в България. Съдържа снимки и описание на всеки вид растение, включено в сайта.

Вход

The Bulgarian flora online

The site is devoted to the Bulgarian flora. It contains a brief description and pictures of the plant species, which are included in the site.

Enter

© 2006 - 2018 BGflora.net

Банер за сайта на Българската православна църква


Банер за сайта на Пловдивска Света Митрополия


Brave - надежден браузър