БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Как е "възникнало" летенето при насекомите?

Едно от непреодолимите доказателства срещу еволюционната теория е съществуването в живата природа на множество системи, които е невъзможно да бъдат опростени, т. е. те могат да съществуват само в пълната си цялост – ако в тях липсва някаква част, то цялата система не може да съществува. Защо това е доказателство, че еволюционната теория е лъжа, ще изложа чрез един пример по-долу.

Но преди това отново накратко ще разкажем що е то еволюционна теория. Според нея животът на земята е възникнал от неживата природа чрез случайно стечение на обстоятелствата. Пак според тази „теория” - това е станало преди НЕизвестно време, когато НЕизвестни вещества, чрез НЕизвестни процеси, са произвели НЕизвестни форми на живот, които чрез НЕизвестни методи за възпроизводство, са породили новият живот на земята.

„Решила” с това обяснение първият голям въпрос – „Как е възникнал животът на земята?”, тази така наречена теория, се заема смело със следващия: „Как се е развило толкова голямо разнообразие от различни видове растения, животни и др. организми?” Ето и обяснението накратко: еволюцията се осъществява чрез случайни промени (мутации) в ДНК на организмите, които предизвикват промени в тяхното устройство, физиология, поведение и пр., които промени, ако дават някакво предимство на притежаващия ги организъм в борбата за съществуване, то тогава естественият отбор ги запазва в поколението му, а ако не дава предимство, то те не се запазват. И така постепенно натрупвайки се, тези промени довеждат до възникването на нови видове.

Ето и един хипотетичен (т. е. измислен) пример, даден още от Чарлс Дарвин, който би трябвало да доказва горната постановка: Предшествениците на сегашните жирафи били с къси шии и когато настъпила суша, ниските дървета и храсти, с които се хранели, били изпасани, тогава тези предшественици започнали да умират, но някои от тях, вследствие на мутация, имали по-дълги шии, благодарение на което успявали да достигнат по-високо разположените листа, недостъпни за другите. Така те оцелявали, предавали тази мутация на потомците и постепенно, видите ли, се „образували” сегашните жирафи. Този процес на оцеляване на по-приспособените се нарича естествен отбор. Разбира се, за този пример няма открити никакви доказателства, но той дори и теоретично е невъзможен, защото възниква въпроса как са оцелявали новородените жирафи, които бидейки ниски, биха умирали от глад след отбиването от майките си.

При сложните системи, за които говорихме в началото, еволюцията не можем да си я представим дори и теоретично. Тъй като преди да започна да се занимавам с ботаника, се бях доста задълбочил в ентомологията (науката за насекомите), ще разгледам един въпрос от тази наука, а именно "Как е "възникнало" летенето при насекомите?".

Знаем, че летенето е най-сложния начин за придвижване, който при това повечето насекоми владеят. За да могат да летят насекомите, всички техни органи и системи, включени в тази дейност, трябва да са съвършено развити. Това включва сложни крила, идеално балансирани, свръх леки и същевременно здрави, със сложна система от жилкуване, която придава здравина и която е съвсем различна при различните групи насекоми. И най-малкият недостатък в крилата ги прави негодни за летене. После тези крила дори и да са идеални, ако не се движат по необходимия начин и с необходимата скорост и синхрон, също са безполезни, така отиваме до следващия елемент - сложните хитинови стави, в които се движат основите на крилата, и още по-сложните мускули и елементите, които предават движението от мускулите към крилата. Но дори и в този си вид тази система е негодна за нищо, защото трябва да имаме нервна система, която да управлява тези мускули, включително, но не само: нерви от мозъчния ганглий до мускулите и център за летенето в мозъчния ганглий на насекомото. И описаната система все още не е достатъчна за да полети насекомото - липсват сензорите, зрение, осезание, обоняние, чрез които насекомото получава информация за да управлява полета, така че добавяме и тях. Още трябва да има развити умения да си служи с тези криле, т. е. развити инстинкти. Това е съвсем грубо и повърхностно описание на летателния апарат при насекомите, всъщност е доста по-сложно. И обърнете внимание, че при различните групи насекоми, летателния апарат е коренно различен: един е при водните кончета, друг при двукрилите, трети при бръмбарите и пр.

И така, как би трябвало да е възникнало летенето при насекомите според еволюционната теория?:

Имаме едно пълзящо безкрило същество - далечен предшественик на насекомите. В неговото ДНК възниква мутация (например от радиация), вследствие на която върху гърба му израстват на необходимото място два израстъка (бъдещите крила). Обаче, за да бъдат те истински крила, мутацията трябва да бъде едновременно в множество гени, така че крилата да имат необходимата форма, жилкуване, здравина, тегло и още N на брой особености, за да бъде едно крило - крило. Липсата на всяко едно качество ги прави негодни - това ще са едни израстъци, които по-скоро ще пречат на древното хипотетично създание и съответно естествения отбор няма да ги запази. Но дори и да приемем, че е възникнала една такава невероятна едновременна мутация в множество гени (при това всичко става случайно), получените крила пак не ни вършат работа, защото като изяснихме, за да литне насекомото трябват да има развити още множество други системи и органи, които да са налични едновременно. Например имаме криле, но ако нямаме мускули, те са напълно ненужни, или пък имаме криле и мускули, но нямаме нерви за тях и пр.

Тогава излиза, че появата на крилата трябва да е станала чрез едновременната мутация на хиляди гени едновременно и то не какви да са мутации, а "правилните", така да се каже, и всичко това е станало случайно.

Ако човек вярва, че това се е случило, е много по-вярващ от вярващите в Бог. Защото, разбира се, в разглеждания случай еволюционната "теория" не разполага с никакви факти и доказателства за такива мутации или пък изобщо за това как се е "появило" летенето и всичко е въпрос на вяра.

Голям полумесец

Според вярващите в еволюционната теория - тази пеперуда от вида Голям полумесец (Papilio machaon) - се е появила чрез случайно стечение на обстоятелствата, също така напълно случайно са ѝ се появили тези красиви криле и пак така случайно - тя се е научила да лети! Наистина, мога само да завиждам на силата на вярата на вярващите в еволюционната теория 😊.

Снимано на 15 юли 2010 г. на Бесапарските ридове.

И пак напомням, че при различните насекоми системите за летене са съвсем различни, така че такава едновременна мутация е трябвало да се случва не веднъж, а милиони пъти, защото сега известните насекоми са милиони видове.

Голям полумесец

Детайл от крилото на показания по-горе Голям полумесец (Papilio machaon). Насладете се на прецизната изработка на Твореца на това създание! Вижте как са подредени и най-малките люспички, чрез които се образуват и различните цветове върху крилото. Тези люспички при различните видове пеперуди са с различен цвят и подредба. Еволюционистите искат да вярваме, че тази и другите особености в устройството на крилете на насекомите е плод на сляпата случайност, като при това тази случайност се е случвала по "правилния начин" милиони пъти, доколкото известните видове насекоми са между 6 и 10 милиона.

Снимано на 15 юли 2010 г. на Бесапарските ридове.

Както виждате, "възникването" на летенето при насекомите чрез случайна еволюция, която се е случила от само себе си, е невъзможно да си го представим дори теоретично. Още повече пък и няма никакви доказателства това да се е случило. Все пак, еволюционистите са измислили някои съвсем мъгляви хипотези, които се опитват да кажат нещо по въпроса. Според една от най-известните, крилете при насекомите са произлезли от външните хриле на древни прешленести червеи 😊. Разбира се, към това предложение няма нито подробно обяснение, как точно е станало, нито пък са установени някакви находки доказващи едно такова обяснение - всичко трябва да приемем, както се казва, "на вяра".


Кирил Методиев, по Милост Божия православен християнин, биолог и създател на уебсайта Българската флора онлайн.

© 2016 - 2021 BGflora.net