Грудеста дилянка

Valeriana tuberosa

Снимки
Valeriana tuberosa Valeriana tuberosa Valeriana tuberosa Valeriana tuberosa Valeriana tuberosa
снимка 1 снимка 2 снимка 3 снимка 4 снимка 5
Особености на вида
Българско наименованиеГрудеста дилянка
Латинско наименованиеValeriana tuberosa L. - чете се "валериана тубероза"
Природозащитен статут и заплахиВидът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.
Описание и разпознаванеМногогодишно тревисто растение. Коренището късо, грудесто задебелено, кълбесто, яйцевидно или продълговато яйцевидно., 2-5 cm дълго. Стъблото единично, високо от 10 до 40 cm, с 2-3 двойки стъблени листа. Приосновните листа са пересто наделени или перести с линейни странични листчета и тясно продълговато до широко ланцетно 2-5 cm дълго връхно листче; по-рядко приосновните листа са цели. Съцветието връхно, гъсто, сбито, с един централен и 1-2 двойки скъсени странични сложни полусенници. Цветовете са двуполови. Венчето тръбесто фуниевидно с 3,5-5 mm дълга тръбица, розово. Цъфти април - юни [Делипавлов Д, М. Попова & М. Анчев. 1995. В: Флора на Република България, том Х, София].
МестообитаниеСенчести и скалисти места предимно на варовик [Делипалвов & кол. 1995].
Разпространение в БългарияУстановен е в следните флористични райони: Стара Планина (западна), Знеполски район, Славянка, Рила, Родопи (средни) и Тракийска низина (Бесапарски ридове и село Марково); от 700 до 1500 метра надморска височина [Делипалвов & кол. 1995]. На Бесапарските ридове се среща между 200 и 500 метра надморска височина (К. Методиев, лично наблюдение).
Общо разпространениеЮжна и Югоизточна Европа, Западно Средиземноморие, Кавказ, Средна Азия, Западен Сибир [Делипалвов & кол. 1995].

Начало > Семейства > семейство Дилянкови > род Дилянка > Грудеста дилянка

ban

ban

© 2010 BGflora.net

ban