БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Грудеста дилянка

Valeriana tuberosa

Снимки на Грудеста дилянка (Valeriana tuberosa)

Valeriana tuberosa Valeriana tuberosa Valeriana tuberosa Valeriana tuberosa Valeriana tuberosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Грудеста дилянка.


Латинско име

Valeriana tuberosa L. - чете се "валериана тубероза".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Коренището късо, грудесто задебелено, кълбесто, яйцевидно или продълговато яйцевидно., 2-5 cm дълго. Стъблото единично, високо от 10 до 40 cm, с 2-3 двойки стъблени листа. Приосновните листа са пересто наделени или перести с линейни странични листчета и тясно продълговато до широко ланцетно 2-5 cm дълго връхно листче; по-рядко приосновните листа са цели. Съцветието връхно, гъсто, сбито, с един централен и 1-2 двойки скъсени странични сложни полусенници. Цветовете са двуполови. Венчето тръбесто фуниевидно с 3,5-5 mm дълга тръбица, розово. Цъфти април - юни[1].


Местообитание

Сенчести и скалисти места предимно на варовик[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (западна), Знеполски район, Славянка, Рила, Родопи (средни) и Тракийска низина (Бесапарски ридове и село Марково); от 700 до 1500 метра надморска височина[3]. На Бесапарските ридове се среща между 200 и 500 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Южна и Югоизточна Европа, Западно Средиземноморие, Кавказ, Средна Азия, Западен Сибир[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов Д, М. Попова & М. Анчев. 1995. В: Флора на Република България. Том Х. София.

[2] Делипавлов Д, М. Попова & М. Анчев. 1995. Пос. източник.

[3] Делипавлов Д, М. Попова & М. Анчев. 1995. Пос. източник.

[4] К. Методиев - лично наблюдение.

[5] Делипавлов Д, М. Попова & М. Анчев. 1995. Пос. източник.


Valeriana tuberosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net